POŻEGNALIŚMY PROF. IRENĘ KAŁUŻĘ

 

Dziś pożegnaliśmy prof. Irenę Kałużę, córkę pasiastej legendy, Józefa Kałuży. W ostatniej drodze towarzyszyła Jej reprezentacja Cracovii.

Wiceprezes Zarządu Jakub Tabisz, przedstawiciele I drużyny: Michał Helik i Sylwester Lusiusz, oraz zawodnicy zespołów młodzieżowych pożegnali córkę Józefa Kałuży. 

Prof. Irena Kałuża urodziła się w 1924 roku. Przez wiele lat była Profesorem anglistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1981‒1987 była dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej UJ. Odeszła od nas w wieku 95 lat.