Comarch - Sponsor główny

Comarch SA specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Firma wyróżnia się kompleksową ofertą dla sektorów telekomunikacji, usług finansowych, ubezpieczeniowych, dużych firm, administracji publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Comarch jest zdobywcą licznych wyróżnień i nagród, m.in. został uznany przez Prezydenta RP za Najlepsze Polskie Przedsiębiorstwo w 2000r., oraz przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w 2000 r. za Pioniera Technologii, czyli firmę, która przyczynia się do poprawy warunków ekonomicznych i gospodarczych na świecie. W skład grupy kapitałowej Comarch wchodzą liczne oddziały zagraniczne  oraz spółka MKS Cracovia SSA. Mecenat firmy Comarch nad klubem Cracovia trwa od 2002 r. Jednak kluczowym momentem dla przyszłości Sportowej Spółki Akcyjnej Miejski Klub Sportowy Cracovia okazała się data 24 stycznia 2003, kiedy to Comarch – dotychczasowy sponsor drużyn piłkarskiej i hokejowej w osobie Pana Prezesa Zarządu Janusza Filipiaka, podpisał, wraz z Prezydentem Miasta Panem Jackiem Majchrowskim, list intencyjny, w myśl którego, Comarch objął pakiet 300 000 akcji MKS Cracovia SSA za łączną kwotę 3 milionów złotych, uzyskując 28% udziałów w Spółce. Od tego momentu rozpoczyna się marsz drużyn futbolowej i hokejowej w górę ligowych tabeli. W maju 2004 roku Zarząd Comarch S.A. podjął decyzję o zwiększeniu zaangażowania finansowego w MKS. Decyzją Rady Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2004, dokapitalizowano Spółkę przez nową emisję akcji o wartości 4 milionów złotych. Udział Comarchu w SSA wzrósł do 49%. W grudniu 2011 roku Spółka została ponownie dokapitalizowana kwotą 16 mln złotych, w efekcie czego kapitał zakładowy wzrósł do 18 420 100, 00 zł. Kolejna dokapitalizacja miała miejsce w lutym 2013 roku, przez co kapitał zakładowy powiększył się do poziomu 19 560 100, 00 zł. W rezultacie Comarch S.A. jest posiadaczem 62.16% akcji w kapitale zakładowym MKS Cracovia SSA uprawniających do 62.16% głosów na WZA spółki.

źródło: www.comarch.pl oraz www.cracovia.pl

Kontakt

Wynajem Stadionu/eventy, sprzedaż biznesowa skybox

Stadion Cracovii
ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków

Karolina Radziejewska
karolina.radziejewska@cracovia.pl
+48 694 464 974

Sprzedaż biznesowa Gold i silver, tickets for scouts

Stadion Cracovii
ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków
Gabriela Osiecka
gabriela.osiecka@cracovia.pl
+48 694 464 558

Wynajem boisk

Cracovia Training Center
Rączna 757, 32-060

Katarzyna Cichor
katarzyna.cichor@cracovia.pl
(12) 29 29 103

Wynajem Lodowiska

Lodowisko Cracovii
ul. Siedleckiego 7, 31-538 Kraków
Wojciech Stępak
Kierownik Lodowiska
wojciech.stepak@cracovia.pl
+48 694 464 559

Biura

Stadion Cracovii
ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków
e-mail: klub@cracovia.pl

Cracovia Training Center
Rączna 757, 32-060

Wynajem Cracovia Training Center

Cracovia Training Center
Rączna 757, 32-060

Jarosław Koza
jaroslaw.koza@cracovia.pl
+48 694 464 977